Общи условия

Приемане на резервация

За да направите резервация е необходимо да посочите следните лични данни: име, адрес, телефонен номер и е-мейл.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Предоставената от Потребителя информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с неговата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

За да направите резервация е необходимо да изберете конкретен обект къща или/и апартамент, да проверите интересуващите ви дати в календара със заетостта, да се запознаете с общите уловия за наемане и ползване на обект във „Ваканционни къщи Бояна“.

Приемането на резервация от страна на „Ваканционни къщи Бояна“ е възможно по един от следните начини:

 • от тук
 • на телефон 0886 58 01 15 – при запитване за резервация по телефона от страна на „Ваканционни къщи Бояна“ е възможно да бъде поискана електронната поща на представителят на гостите, резервиращ къща или/и апартамент, за да може да се изпрати повече информация и потвърждаване на дати, цени и условия
 • на електронната поща на „Ваканционни къщи Бояна“ – brevita@mail.bg

Потвърждаване и запалащане на резервация

Вашата резервация се счита за потвърдена при направено депозитно плащане в рамките на 2 работни дни след датата на получаване на писмено потвърждение за вашата резервация на посочена от Вас електронна поща.

Депозитът който се заплаща е както следва:

 • при резервация на 1 нощувка – 100% заплащане по банков път
 • при резервация от 2 до 5 нощувки – 50% от цялата сума и заплащане по банков път
 • при резервация на повече от 5 нощувки – депозит от 25% от цялата сума, заплатен по банков път

Ако депозитното плащане, не бъде извършено и получено в рамките на 2 работни дни от датата на потвърждение на резервацията, „Ваканционни къщи Бояна“ си запазва правото да анулира искането за резервация.

Всички плащания следва да бъдат в лева, освен ако не е уговорено друго със управителя на „Ваканционни къщи Бояна“.

Доплащане на останалата част от договорената цена на нощувките се извършва на място при настаняване.

Цената на резервацията е напълно гарантирана, дори в случаите, когато „Ваканционни къщи Бояна“ направи корекция на цената на нощувките, след датата на потвърждение на резервацията.

Допълнителни разходи:

 • Разходите за ток, вода, почистване, консумативи и местни данъци са включени в наемните цени.
 • Телефонните разговори, провеждани на територията на Ваканционни къщи Бояна, както и разходите за храна и провизии са отговорност на гостите.
 • Всички допълнителни разходи, като наемане на допълнителен персонал, кетъринг, допълнителни такси за стоки и услуги се поемат от гостите, имащи съответните изисквания.
 • Разходите за подмяна или ремонт на всяка загуба или повреда на собствеността на къща или апартамент във „ Ваканционни къщи Бояна“ , тяхното обзавеждане, както и в дворното пространство, причинени по време на наемане и престоя, са за сметка на гостуващите. Стойността на обезпечението зависи от нанесената вреда и се заплаща в брой мигновено на управителя или негов представител.

Промяна или отмяна (анулиране) на резервация

Промяна на направена резревация от страна на гостиите:

Ако гостът желае да направи промяна в потвърдена резервация е необходимо да се свърже с „Ваканционни къщи Бояна“ на посоченият телефон или да заяви желанието си за промяна в писмен вид на посочената електронна поща.
„Ваканционни къщи Бояна“ предоставя възможност за безплатна промяна на резервация до 3 дни преди датата за настаняване.

Отмяна/анулиране на направена резревация от страна на гостите

Ако гостът желае да отмени цяла потвърдена резервация или да отмени/анулира един или повече дни от потвъдена такава, е необходимо да уведоми „Ваканционни къщи Бояна“ по телефона или в писмено уведомление за отказ/анулиране на електронната поща.

„Ваканционни къщи Бояна“ предоставя възомжност за безплатна отмяна на резервация до 3 дни преди датата за настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на цялата сума за първата резервирана вечер.

Препоръчително е, всички членове на групата (ако има такава) да бъдат уведомени за направените промени или отмени от представителят, направил резервацията.

Отмяна/анулиране на направена резревация от страна на „Ваканционни къщи Бояна“

Ако на „Ваканционни къщи Бояна“ се наложи да отмени потвърдена резервация управителят или негов представител е необходимо да уведоми направилият резервацията по телефон или в писмен вид на електронната поща, като се задължава да предостави и обсъди следните възожности:

 • да предложи промяна на датите за резервация
 • изцяло да върне платената предварително сума
 • да осигури същото или по-висок клас място за настанявне в района като разликата в заплащането е за сметка на „Ваканционни къщи Бояна“ 

Препоръчително е, всички членове на групата (ако има такава) да бъдат уведомени за направените промени или отмени от представителят, направил резервацията.

Настаняване и освобождаване

Резервацията, адресът на „Ваканционни къщи Бояна“, данните за контакт с управителя или негов представител, разпоредбите и указанията по посрещане и настаняване се обявяват в потвъждението на вашата резервация на предоставената електронн поща или по телефона, като при постъпило авансово плащане се издава документ. Същият документ се представя при пристигане, заедно с документ за самоличност на представителя на гостите, извършил резервацията.

Часовете за настаняване и освобождаване във „Ваканционни къщи Бояна“ са както следва: 

 • настаняване от 14:00 часа следобяд
 • освобождаване до 12:00 часа на обяд, ако не е посочено друго.

„Ваканционни къщи Бояна“ предоставя възможност за по-ранно настаняване и/или по-късно освобождаване след допълнително уточняване с управителя или негов представител.

С цел оптимизиране на Вашето настаняването е препоръчително да уведомите управителя на „Ваканционни къщи Бояна“ или негов представител за промяна на графика за Вашето гостуване.

Щети или загуби

 • Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на „Ваканционни къщи Бояна“ с грижа на добър стопанин.
 • Управителят или негов представител може да изиска от гостите да освободят къщата или апартаментът незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време през наетия период, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.
 • Нанесените щети или загуби по време на наемният период се заплащат от гостите в троен размер от пазарната цена.
 • По време на наемния период, представителят на гостите, резервирал нощувките в къща или апартамент във „Ваканционни къщи Бояна“, носи пълната отговорност за поведението на придружаващите го лица в къщата/апартаментът и района около тях.
 • Ако някой гост/ите или посетител/ите се държи непристойно, управителят или негов представител има право да изиска от същите да напуснат помещенията и/или освободят къщата незабавно, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Достъп

При наемане на къща или апартамент във „Ваканционни къщи Бояна“ собствеността и техниката са на Ваше разположение, като управителят или негов представител си запазва правото на достъп по време на престоя Ви за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги ,отоплението или за предоставяне на допълнителни услуги, поискани от гостите.

Брой гости

По време на престоя, броят на гостите (възрастни и деца) не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията, освен ако не е договорено друго с управителя или негов представител в писмена форма.

Не се допускат домашни любимци, без наличието на предварително писмено съгласие от страна на управителя или негов представител.

Ползване на имота, норми на поведение и грижа

 • „Ваканционни къщи Бояна“ са разположени на тихо и спокойно място. От гостите се изисква да спазват приетите норми на поведение и да гарантират, че всички гости и посетители на къщите/апартаментите се държат по подходящ разумен начин. Незаконни или неморални дейности, включително хазарт, проституция, забранени наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени.
 • При организиране на събитие или парти, което включва по-голям брой хора, или при използване на имота с цел, различна от почивка, гостите са длъжни да информират за това представителите на „Ваканционни къщи Бояна“. Може да се изисква допълнителна такса и/или допълнителен депозит за сигурност, в зависимост от естеството на събитието, което ще бъде договорено и потвърдено в писмен вид.
 • Гостите поемат цялата отговорност, в случаи на нарушаване на общественият ред и подаден сигнал към органите на реда. Наложените санкции, глоби, актове, фишове и други наказания от органите на реда, съобразени с българското законодателство се поемат от гостите.

Управителят или негов представител не поемат отговорност за

 • Всяко физическо нараняване, болест, смърт, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината
 • Невъзможност на гостите да отседнат в къщата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други)
 • При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) – природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи или ниски температури, суша и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и други
 • Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си във „Ваканционни къщи Бояна“ особено пребиваващите с деца. В интерес на безопасността, трябва да се оказва подходящ контрол около пътеките, стълбищните пространства, реката и при използване на всички съоръжения в и извън територията на „Ваканционни къщи Бояна“
 • „Ваканционни къщи Бояна“ публикува и предоставя на гостите си описания, оценки и предложения за околностите и местните забележителности, които се считат за актуални, но не носи отговорност за настъпили изменения и неточности.

Ценности и сигурност

 • Гостите носят отговорност за всички ценности и имущество, притежавани, внесени и използвани от тях на територията на „Ваканционни къщи Бояна“
 • При загуба или повреда на имуществото, притежавано от гостите – собственикът и неговият представител не поемат каквато и да е отговорност.
 • Гостите са отговорни за имота по време на наемният период и гарантират, че всички прозорци и врати са заключени, когато те отсъстват. Всяко действие или бездействие на гост/ите и съпътстващите ги лица и/или посетители, което може да доведе до загуба или повреда на ценности и имущество е отговорност на клиента/ите.

Жалби

Уважаеми гости, единственото ни желание е да осигурим за Вас приятен престой.

Ако възникнат проблеми по време на наемният период, необходимо е незабавно да уведомите управителя или негов представител. В случай, че представителят на управителя не предприеме необходимите действия за отстраняването на възникналия проблем, моля свържете се с управителя по най-бързия начин.

Важно е, гостите да съобщят за възникнали проблеми, докато са на място, за да може жалбата им да бъде удовлетворена.

Ако по време на наемният период не са постъпили оплаквания, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си.

Юрисдикция

При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани.